Groepen

 

Onze groepen

Wij werken met 2 groepen en 1 subgroep met als uitgangspunt een horizintale verdeling d.w.z.

dat de groepen ingedeeld zijn naar leeftijd en ontwikkelingsfase.

in de praktijk zijn dit:

 • Babygroep; ‘de Haasjes’ ( indicatie > 0 – 15 mnd.)
 • Dreumesgroep; ‘de Vosjes’ (indicatie > 13 mnd. – ca.3jr.)
 • Peutergroep; ‘de Eekhoorntjes’ (indicatie > ca. 2,5jr. – 4jr.)

 

Haasjes 

‘De Haasjes’ is onze babygroep, waar de allerkleinsten in alle rust groeien en zich ontwikkelen en waarbij we de dagritmes aanhouden en aanpassen zoals deze thuis ook worden toegepast.

Wij volgen de ontwikkeling van de baby’s nauwgezet via onze eigen kind volgsysteem en maken foto’s van de kindjes in elke ontwikkelingsfase. Deze foto’s zijn een aanvulling op het volgsysteem en vormen een mooi groeidocument in hun eigen plakboek.

Dit plakboek gaat mee wanneer uw kindje doorstroomt naar de volgende groep.

Vosjes

De ‘Vosjes groep’ is onze dreumesgroep.

De leeftijd in deze groep loopt uiteen van +/- 1,5jr.  tot 3 jr.

De kinderen vormen in deze stamgroep een hechte groep met subgroep ‘de eekhoorntjes’  en ze ondernemen heel veel samen.

Zo gaan we : lekker naar buiten, spelen en ravotten in ons eigen ‘kabouterbos’, bij de buren van budgetplant gaan we regelmatig dieren aaien en spelen, naar de beestenboel en bezoeken we de ouderen bij Maria Auxiliatrix om samen iets leuks te doen zoals o.a.  knutselen en muziek maken.

Bekijk onze foto’s op deze site en lees op de andere pagina’s wat we nog meer aan activiteiten doen…………..

 

Eekhoorntjes

‘De Eekhoorntjes vormen binnen de stamgroep van ‘de Vosjes’ een klein subgroepje van 8 kinderen die 3+ zijn en een aantal keer in de week meer ontwikkelingsgerichte activiteiten krijgen aangeboden richting de basisschool ten aanzien van taal, getalkennis en herkenning en het leggen van verbanden.

Ook in deze groep staat natuureducatie en beleving voorop en passen we onze thema’s binnen de VVE methodes hierop zoveel mogelijk aan.

We volgen de kinderen totdat ze naar de “grote school” gaan binnen ons eigen volgsysteem maar dan aangevuld met passende criteria op weg naar het primair onderwijs; te denken valt dan aan de mate van zelfstandig handelen ( bijv. jas aantrekken, sluitingen, schoenen en veters e.d.) en de bovengenoemde aspecten binnen de aangeboden activiteiten.

Stamgroepen en samenvoegen groepen

Uw kind wordt bij Huisje Boompje Beestje in een vaste stamgroep geplaatst. De mogelijkheid kan zich voordoen dat uw kind incidenteel of voor een bepaalde periode op een andere stamgroep geplaatst wordt:

   • Bij kinderen met flexibele contracten omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep;
   • Ten gevolge van de (over- of onder-) bezetting op de groep of om pedagogische redenen;
   • Indien voor extra aangevraagde uren geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.

In bepaalde situaties kan ervoor gekozen worden om groepjes kinderen bijv. dreumes en 3+ weer  samen te voegen ten behoeve van een (on) geplande activiteit.  Hierdoor is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden. Het dagprogramma op de groepen van Huisje Boompje Beestje is nagenoeg gelijk. Daardoor is de werkwijze op een (samengevoegde) groep voor de kinderen herkenbaar. De continuiteit voor de kinderen is zo gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van de andere groep zijn bekende en vertrouwde gezichten voor de kinderen, omdat op diverse momenten gedurende de week bewust gekozen wordt voor het samenvoegen.

Voorbeelden wanneer stamgroepen kunnen worden samengevoegd:

   • Bij een structureel lagere bezetting van de groepen op een bepaalde dag van de week of bepaald tijdstip van de dag.
   • Bij een lagere bezetting van de groepen in vakantieperiodes.

De wet verplicht ons om schriftelijke toestemming van ouders te vragen voor het samenvoegen van stamgroepen. Dit kan door het invullen van de ‘toestemmingsverklaring verblijf andere stamgroep’. Deze wordt u door onze pedagogisch medewerkers aangereikt ter ondertekening.

Heeft u vragen?

Ons beleid

Aanmelden

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van
06.30 tot 18.30u

Belangrijke info

Huisregels
Algemene voorwaarden
Inspectierapport HBB Venlo

Contact

Landweerweg 21
5915 PC Venlo
077 352 2117
info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

LRK nr. 414612723

Website gemaakt door UPsite