Huisregels van ons kinderdagverblijf

 

Ontbijt: 
de eerste voeding en het ontbijt dient thuis gegeven te worden als het kind na 8.00 uur gebracht wordt.

Middageten: 
indien het kind na 12.00 uur gebracht wordt, gaan wij er ook van uit dat het kind thuis al de middagboterham heeft gehad. Dit in verband met een rustige voortzetting van ons dagprogramma.

Het is van groot belang dat uw kind gewassen, verschoond en met makkelijke kleding naar het dagverblijf wordt gebracht.

Indien uw kind medicijnen nodig heeft bij ons mogen wij dit onder de volgende voorwaarden geven:

 • het is duidelijk wat er met het kind aan de hand is
 • het medicijn is thuis al een keer eerder gebruikt zodat eventuele bijwerkingen bekend zijn
 • er dient een medicijnverklaring ingevuld te worden (aanwezig op het kdv)
 • het medicijn moet in de originele verpakking met bijsluiter worden meegegeven.
  Bij ons op het KDV worden geen zetpillen gegeven, koorts is ophalen.

Voor (nieuwe) kinderen tot 1 jaar zal een schriftje of een kinderopvangboekje bijgehouden worden. Hierin kan het dagverloop, informatie over voeding, slaap en ontwikkeling van het kind en tevens leuke dingen worden opgeschreven. Dit boekje of schriftje wordt dan een leuke herinnering aan de tijd bij Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.

Trek het kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje kan en waarin het kind zich vrij kan bewegen. Graag reserve kleding meegeven. Het is prettig dat uw kind na een ongelukje schone eigen kleding kan aandoen. We zijn niet aansprakelijk voor het kapotgaan of zoekraken van de kleding.

Bij het brengen en ophalen is het goed dat u even de tijd neemt voor uw kind. Duidelijk afscheid nemen geeft het kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. Voor kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, is het beter dat het afscheid niet te lang duurt.

Geef aan de leiding door als iemand anders het kind ophaalt. Uw kind zal zonder bericht van de ouders / verzorgers aan niemand anders worden meegegeven! Wij zullen bij ophalen van een onbekend persoon altijd legitimatie vragen.

Persoonlijke spullen, jassen, tassen, spenen, knuffels e.d. van het kind gelieve te voorzien van naam.

Ziekte

Een ziek kind vraagt meer aandacht van de medewerkers dan een kind dat niet ziek is. Het kan veel huilen en ontroostbaar zijn als het zich niet lekker voelt. Deze extra belasting is niet altijd op te vangen binnen de groep. Zowel het zieke kind als de andere kinderen verdienen de aandacht die zij op dat moment nodig hebben. Het kan dan wenselijk zijn dat het kind de kinderopvang niet bezoekt. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer:

 • Het kind koorts heeft van 38,5 graden of meer
 • Het kind last heeft van een besmettelijke ziekte
 • Het kind hangerig is, veel huilt en zich duidelijk niet op zijn gemak voelt
 • Het kind last heeft van diarree en/of braken
 • Als uw kind bij ons ziek wordt, zullen we de ouders of verzorgers vragen het kind op te komen halen (bij diaree na 3 dunne luiers, bij koorts en braken direct).

U heeft bij uw inschrijving een telefoonnummer en/of eventuele noodnummers doorgegeven waarop wij u kunnen bereiken. Indien deze nummers wijzigen bent u er zelf verantwoordelijk voor deze wijziging door te geven.

Veiligheid en gezondheid

Ieder jaar opnieuw wordt er een risico inventarisatie gemaakt t.a.v. het beleid veiligheid en gezondheid. De risico’s worden bekeken, besproken, geminimaliseerd en waar mogelijk en noodzakelijk acties op ondernomen. Hieruit vloeit een actieplan voort en worden protocollen daar waar nodig aangepast en/of toegevoegd.

Vanaf 1-1- 2018 hanteren wij ons specifiek op onze locatie gericht veiligheid- en gezondheidsplan

De GGD controleert hier streng op.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over gezondheid en veiligheid.....?

Onze pedagogisch medewekers helpen u hiermee graag verder.

Algemene informatie....... Uw kind leert bij ons om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Zo wassen we voor en na het eten de handjes. Ditzelfde don we ook na het buitenspelen. We doen er alles aan om de veiligheid en de hygiéne op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden door o.a.:

 • Leefruimte en slaapkamer gescheiden.
 • ieder kind heeft een eigen bedje met schone lakens en indien nodig een eigen slaapzak.
 • Continue ventileren voor het op peil houden van de luchtkwaliteit.
 • Knuffels en speelgoed iedere week te wassen.
 • Geen eten en drinken in de verschoningsruimte en slaapruimte.
 • Dagelijkse schoonmaak van o.a. vloeren,  ramen en deuren,  toiletten, aankleedkussens e.d. 

Extra richtlijnen zijn.....

 • Kindvriendelijke inrichting d.w.z: veilig speelgoed en meubels, deurstrips, beveiligde stopcontacten, kinderhekjes, antislip op de trap – aan alles is gedacht
 • EHBO: alle medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma EHBO (voor kinderen) en een certificaat BHV.
 • Toegang: vanuit veiligheidsoogpunt dient u zich allereerst te melden bij de poort. zodoende weten wij wie het terrein opkomt. Geef dit ook door aan anderen die uw kind ophalen en wij kunnen bij twijfel om een legitimatie vragen.
 • Specifieke regels: op onze vestiging hangt in iedere ruimte een plattegrond van het pand en is er een ontruimingsplan aanwezig.
 • Ook houden wij ons strikt aan het vier-ogen -principe waarbij er altijd een volwassene moet kunnen meekijken en meeluisteren.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van
06.30 tot 18.30u

Belangrijke info

Huisregels
Algemene voorwaarden
Inspectierapport HBB Venlo

Contact

Landweerweg 21
5915 PC Venlo
077 352 2117
info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

LRK nr. 414612723

Website gemaakt door UPsite