Opvang en tarieven

 

Reguliere opvang 

Dagopvang bij vaste contracten nu ook per dagdeel mogelijk:

 • Ochtend: 07.30 – 12.30 uur (5 uur)
 • Middag: 12.30 -17.30 uur (5uur)
 • Hele dag: 10 uur

Reguliere opvang met flexibiliteit

De flexibiliteit uit zich niet alleen in de mogelijkheid tot het afsluiten van flexibele contracten maar ook in de gangbare vaste contracten bieden wij flexibiliteit doordat in tegenstelling tot andere kinderdagverblijven bij ons ook uren (zie voorwaarden) afgenomen kunnen worden in plaats van dagdelen. Hierdoor bent u bij kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje in de meeste gevallen dus voordeliger uit.

Flexibele opvang

Flexibele kinderopvang is bedoeld voor ouders/verzorgers die onregelmatig opvang nodig hebben. Ouders/verzorgers kunnen hun rooster uiterlijk twee werkweken voorafgaand inleveren met de data en uren waarop opvang nodig is.  U kunt uw kind brengen wanneer dit voor u noodzakelijk is.

Huisje Boompje Beestje kan flexibele opvang alleen aanbieden door een actieve medewerking van de ouders/verzorgers en de verantwoordelijkheid t.a.v. de reservering bij hen neer te leggen. Bij het niet tijdig doorgeven van de gewenste opvangen kunnen wij geen plaats garanderen.Verder wordt onze werkwijze volledig ondersteund door onze flexibele medewerkers die dit mede mogelijk maken.

Voorwaarden
De enige verplichting die wij stellen bij een keuze voor een flexibel contract, is een minimale afname van 6 uur per dag en 12 uur per week. De flexibiliteit van kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje uit zich tevens in de mogelijkheid van extra opvang buiten de contractuele dagdelen / uren. Er bestaat de mogelijkheid om extra opvang per dagdeel of per  uur af te nemen bovenop een afgesloten contract. (tegen incidenteel tarief) mits de groepssamenstelling dit toelaat. Hiervoor geldt een hoger uurtarief Vaste uren / flexibele uren  zullen op een heel of halve klokuur afgenomen moeten worden .

Extra Mogelijkheden:

Vervroegde-, verlengde opvang en incidentele opvang.

 Deze extra mogelijkheden  bovenop de contractueel vastgelegde contracturen zullen per volledig uur doorberekend worden  tegen een hoger uurtarief mits de groepsgrootte dit toelaat en indien dit minimaal 1 week van te voren via de mail  is aangevraagd.

 

Tarieven 2020

 

Uurtarieven 2021

Uurtarief regulier contract (vaste dagdelen) en regulier contract met flexibiliteit:

 • 52 weken: € 8,64
 • 40 weken hele dag : € 9,75  ( volgens de vakantieperiode Regio Zuid 2021)
 • 40 weken halve dag: € 10,18 

Uurtarief flexibel contract:

 • 52 weken: € 9,64 ( voor een flexibel contract hanteren wij een hoger tarief omdat wij iedere dag een plek voor uw kind reserveren)

Incidentele opvang:

Heeft u een keertje een uurtje langer of een dagje extra nodig. Indien u namelijk af en toe een dag(deel)of uren buiten uw contractueel vastgelegde dagen of uren nodig heeft,kunt u gebruik maken van incidentele opvang. Dit zal altijd eerst door de leiding bekeken worden, op basis van groepssamenstelling en de personele bezetting.

Uurtarief vervroegde/verlengde/incidentele opvang: € 9,94 per uur ( bijv een extra dag of ochtend/middag naast het bestaande reguliere contract)

 

 

 

 

Bereken uw kinderopvang toeslag

 

 

 

 • Bovengenoemde tarieven zijn inclusief luiers, fruit, boterhammen en melk
 • Fles- / borst- of dieetvoeding dienen zelf meegegeven te worden
 • Borstvoeding dient bevroren meegegeven te worden.
 • Indien uw kind na 17.30 uur nog aanwezig is mag het bij ons eten. De maaltijd dient van thuis meegegeven te worden, ófwel middels een groentenpotje ófwel maaltijd in bevroren toestand.
 • Er geldt geen lager tarief voor een 2e of volgend kind uit een gezin
 • U ontvangt van ons iedere maand een factuur met daarop vermeld het bedrag wat in uw contract met ons is vastgelegd
 • De opvangkosten worden maandelijks vóóraf in rekening gebracht, rond de 24e van elke maand
 • Voor de tijd dat u uw kind eventueel door omstandigheden eerder heeft gebracht of later heeft gehaald zullen wij u dit per heel uur verlengde opvang factureren tegen verlengd tarief.
 • De kosten worden berekend over 52 weken, dus ook voor de dagen dat wij gesloten zijn en/of uw kind geen gebruik maakt van de opvang (i.v.m. vakantie, ziekte bijv.)
 • De bedragen worden via een automatisch incasso van uw bank-/girorekening afgeboekt.  U dient te zorgen voor een toereikend saldo. Indien wij het gefactureerde bedrag niet kunnen incasseren brengen wij per keer een bedrag van 10,00 euro administratiekosten in rekening. Zonder automatisch incasso wordt uw kind niet geplaatst.
 • Contractwijzigingen zijn maandelijks mogelijk indien tijdig aangevraagd( per ingaande van de nieuwe maand.) indien wij ze door kunnen voeren, zullen wij 10 euro administratiekosten in rekening brengen.
 • Voor een nieuw contract bedragen de contractkosten 20,00 euro

 

 Bereken uw kinderopvang toeslag

 

Belastingteruggave

Via de belastingdienst kunt u een groot gedeelte van de kosten kinderopvang terugkrijgen. Kijk op www.toeslagen.nl om het aanvraagformulier te downloaden. U kunt op deze site ook een proefberekening laten maken. (LRK nummer Huisje Boompje Beestje = 414612723 )

Voor 2020 is de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst veranderd, de nieuwe vergoedingen kunt u vinden in de kinderopvangtoeslagentabel 2020

   Algemene informatie

    

   Ons beleid

   Aanmelden

   Openingstijden

   maandag t/m vrijdag van
   06.30 tot 18.30u

   Belangrijke info

   Huisregels
   Algemene voorwaarden
   Inspectierapport HBB Venlo

   Contact

   Landweerweg 21
   5915 PC Venlo
   077 352 2117
   info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

   LRK nr. 414612723

   Website gemaakt door UPsite