Onze visie

KLEINSCHALIG ÉN HUISELIJK

Kinderdagverblijf Huisje-Boompje-Beestje streeft er naar een kleinschalige, huiselijke opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. Tevens willen wij de kinderen de mogelijkheid geven volop in aanraking te komen met de natuur en de natuur te beleven. Onze grote groene buitenruimte van ca 5000 m2 biedt hier volop mogelijkheden voor.

EEN SOCIAAL KINDERDAGVERBLIJF

In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen elkaar in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen. Door het omgaan met andere kinderen leren zij de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling gestimuleerd worden. Tevens leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor je zelf.

NAAST KLEINSCHALIG, HUISELIJK EN SOCIAAL ………..

VOORAL GROEN!

 

 

 

EEN VEILIGE KINDEROPVANG

De situatie in kinderopvang Huisje-Boompje-Beestje is erop gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Daarom zijn onze twee groepsruimtes sfeervol en doordacht ingericht. De ruimtes komen beide uit op een natuurlijke tuin. Dit, samen met de bosrijke, landelijke omgeving maakt ons kinderdagverblijf dé ideale plek voor kinderen om zich te ontwikklen en zich lekker thuis te voelen. Veilig en uitdagend.

ONTWIKKELING IS MAATWERK

Door de leidsters wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Zo wordt er onder andere bewust gebruik gemaakt van een grondbox zodat baby’s de ruimte hebben zich ongestoord te kunnen ontwikkelen.

SAMENWERKEN MET DE OUDERS

Kinderdagverblijf Huisje-Boompje-Beestje neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. Ouders zijn echter mede-verantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen in het kinderdagverblijf. Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind met de leidster(s) uit te wisselen. Daardoor worden wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van het kind en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en leiding vinden wij dus zeer belangrijk.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van
06.30 tot 18.30u

Belangrijke info

Huisregels
Algemene voorwaarden
Inspectierapport HBB Venlo

Contact

Landweerweg 21
5915 PC Venlo
077 352 2117
info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

LRK nr. 414612723

Website gemaakt door UPsite