Medewerkers

 

 • Mendy Lomans (leidinggevende /ped.medewerker)
 • Yvonne Knippenberg (ass. leidingevende /  ped. coach / medewerker)
 • Chantal Gommans (ped. medewerker)
 • Suzanne Vousten (ped. medewerker)
 • Monita Schreurs (ped. medewerker)
 • Jenny de Bakker (ped. medewerker)
 • Loes Jeurninck (ped. medewerker)
 • Tetiana Shcherbyna (ped. medewerker)

 

 

 

Wat bieden wij.....?

Alles wat we aanbieden, doen we vanuit onze eigen groene visie en kunnen we onderbouwen.
Onze pedagogisch programma’s UK & PUK en PUK & CO zijn erop gericht om de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen te stimuleren.

Hoe doen we dat.....?

We dagen de kinderen uit, stellen vragen en laten de thema’s en activiteiten aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het individuele kind. We kijken naar de interesses van de kinderen, volgen datgene dat de kinderen bezighoudt en passen de plannen aan als de kinderen op onderzoek gaan en zodoende een eigen invulling geven aan een activiteit.

Waarmee doen we dat....?

We gaan telkens uit van de schijf van de 5 ontwikkelingsgebieden t.w:

 • MOTORISCH
 • COGNITIEF
 • CONSTRUCTIEF
 • SOCIAAL
 • CREATIEF

Hoe gaat dat in de praktijk.....?

Als we het fruitmoment als voorbeeld nemen dan zijn we bezig met de taalontwikkeling door erover te praten (vragen te stellen) en te zingen, de zintuiglijke ontwikkeling door het op te eten (zien, voelen, proeven), de cognitieve ontwikeling door aan te geven hoe het fruit groeit, waar het fruit groeit en waar het fruit vandaan komt , de motorisch ontwikkeling door het fruit te pellen en evt. aan een vorkje te prikken en de sociale ontwikkeling door het samen op te eten.

Nog meer voorbeelden van onze activiteiten.....

 • TEKENEN EN VERVEN
 • DANSEN EN MUZIEK MAKEN
 • BUITEN SPELEN 
 • ZAAIEN EN OOGSTEN (MOESTUIN)
 • IMITATIESPEL EN ROLLENSPEL
 • VOORLEZEN

Wat wij verder ook nog heel belangrijk vinden.....

 • ZELFONTPLOOIING: het kind maakt eigen keuzes en leert te doen wat het leuk vindt, dat geeft zelfvertrouwen. Het gaat erom dat de kinderen zelf ontdekken, ervaren en leren.
 • NAAR ELKAAR LUISTEREN: de mening van de kinderen telt. Door een actieve luisterhouding van onze pedagogisch medewerkers voelt een kind zich gehoord, serieus genomen en ervaart daardoor dat het meetelt.  Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van ieder kind,  het kind  kan en mag zichzelf zijn. We leren de kinderen rekening te houden met elkaar en om verantwoordelijkheid te nemen.
 • RESPECT: Een positief zelfbeeld vinden we heel belangrijk! We communiceren daarom met de kinderen open en op een respectvolle manier. we stellen gerichte vragen en nodigen daarmee uit tot vertellen en nadenken. Communiceren betekend ook dat we kinderen voorbereiden op activiteiten door beknopt uitleg te geven en te vertellen wat we gaan doen.

 

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van
06.30 tot 18.30u

Belangrijke info

Huisregels
Algemene voorwaarden
Inspectierapport HBB Venlo

Contact

Landweerweg 21
5915 PC Venlo
077 352 2117
info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

LRK nr. 414612723

Website gemaakt door UPsite